نمایش دادن همه 5 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

Endoeye

در مورد استفاده : جهت مشاهده حفرات بدن ، ارگان های داخلی و سایر ساختارها کاربرد دارد . ازطریق یک پورت کاری در جراحی لاپاراسکوپی مورد استفاده قرار می گیرد.

اندوسکوپ 10 میلی متری 30 درجه

مورد استفاده : جهت مشاهده حفرات و ارگان های داخلی بدن ساختارها ( از طریق ایجاد یک منفذ یا یک سوراخ ایجاد شده توسط جراحی ) کار برد دارد .

اندوسکوپ 10 میلی متری صفر درجه

مورد استفاده : جهت مشاهده حفرات و ساختارهای داخلی بدن از طریق ایجاد یک منفذ یا یک سوراخ جراحی ) به کار می رود .

اندوسکوپ 5 میلی متری صفر درجه

یک رابط نور ، اجازه اتصال کورد نور به تلسکوپ را می دهد . در انتهای پروگزیمال اندوسکوپ ، قطعه چشمی یا لنز چشمی قرار دارد ، که ممکن است  به سر دوربین متصل گردد یا جراح مستقیما جهت مشاهده بافت ها ی بدن از آن استفاده می کند .

دوربین اندوسکوپی

مورد استفاده دوربین اندوسکوپی ENDOSCOPIC CAMERA :جهت انتقال تصاویر از اندوسکوپ ریژید یا انعطاف پدیر ، به ویدیو مانیتور کاربرد دارد .